Historie skalního města

 25. 3. 2021 od INFO Teplické skály
Historie a počátky horolezectví

Kdysi bylo skalní město jedním velkým pralesem, kam lidská noha nevkročila. Celý komplex hraničních hor včetně Krkonoš i Orlických hor byl od dob Římanů nazýván Hercynským lesem, který byl tak hustý, že v něm skály nebyly vidět. Počátky kolonizace sahají až do 13. století. V té době hluboké lesy a neprostupné hvozdy vytvářely přirozenou ochranu před vpádem cizích vojsk na naše území. Později sloužili skalní oblasti jako útočiště pro místní obyvatele, kteří se do nich chodili schovávat. První zmínky o pískovcových skalách pocházejí z oblasti Broumovských stěn. Na tuto oblast narazil člověk už v pravěku. Výstižný název Stěny je poprvé doložen roku 1213 a 1229 v břevnovských klášterních listinách. V této době se kolonizace dotkla i Adršpašsko-teplických skal a to podél toku řeky Metuje a Olšovky.

Ve 13. století vznikly na řece Metuji Teplice a v oblasti skal dva hrady. V Teplických skalách hrad Střmen (používal se i název Střemen) a cca 2 km od Adršpachu hrad Adršpach. Další hrad v Jiráskových skalách s názvem Skály, vznikl až o něco později.

Hrad Střmen je uveden v Majestas Carolina Karla IV. Kolem roku 1363 byl majetkem Hynka z Dubé a z Náchoda. Pozdější historie hradu není zcela známá, ale pravděpodobně byl ve 14. století během husitských válek zbořen.  V současné době se v místech, kde kdysi hrad stával nacházejí jen nepatrné pozůstatky původních staveb a krásná vyhlídka do okolí, ke které se dostanete po strmém, dlouhém schodišti. Od roku 1964 je původní stavba chráněna jako kulturní památka.

Horolezectví

S objevováním skalních měst souvisí také horolezectví. Podle písemných zpráv byli prvními horolezci, kteří se v Adršpašských skalách zasloužili o první výstupy, členové saských klubů K.V. Lössnitz, F.D.K.R. a K.V.B. 18. Do Adršpachu zavítali a strávili zde několik dní o Svatodušních svátcích v roce 1923.V Teplických skalách byla turistická cesta zpřístupněna o více než jedno století později než v Adršpašském skalním městě. Lezení se zde však opozdilo jen o jeden rok. Do Teplických skal začali přijíždět taktéž Sasové, protože ve 20. letech minulého století nikdo z místních sudetských ani českých obyvatel nelezl. Slavný spárař Erich Neumann se 22. 8. 1924 pokusil o vylezení Hlásky zezadu. Protože doba nebyla pro takto těžké prvovýstupy ještě zralá, byl jeho pokus neúspěšný. Zůstaly po něm ve spáře však 2 kruhy, což byl velice úctyhodný výkon. Po nezdařilém pokusu na Hlásce se Erich Neumann pokusil zdolat jednu špičatou věžičku pod Paprikou, kterou tehdy nazvali Zückerkamin. Při pokusu o tento prvovýstup bylo nataženo postraní jištění zvané „Schwe-be“. Bylo přivázáno z jedné strany na strom, který rostl vpravo od věžičky a z druhé16 strany vlevo na menší věžičku, kterou museli pravděpodobně před tímto pokusem vylézt. Zückerkamin byl však i přes takové složité zajištění obtížný a Neumann byl opět neúspěšný. Další 3 roky se v Teplických skalách nelezlo.